Посредничество при ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти

Агенция за недвижими имоти "СИТИС"  разполага с лицензиран експерт оценител, който консултира потенциалния наемодател за цената на предлагания имот.

За оптимална презентация на всеки имот специалист от нашия екип изготвя снимков материал за конкретния недвижим имот.

Чрез рекламната кампания организирана от СИТИС - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ всеки предложен имот намира своето място в специализираните книжни и електронни издания на пазара на недвижими имоти.

Нашите брокери организират огледи на имота с потенциални наематели, предварително информирани за качествата на конкретния имот.

Юрист на фирмата изготвя договор за наем.

Възнаграждението за извършване на тази услуга е в размер на 50 % /петдесет върху сто/ от наема за първия месец.