Посредничество при ПРОДАЖБА на недвижими имоти

Агенция за недвижими имоти "СИТИС" разполага с лицензиран експерт оценител, който консултира потенциалния продавач за цената на предлагания имот.

За оптимална презентация на всеки имот, специалист от нашия екип изготвя снимков материал за конкретния недвижим имот. 

Чрез рекламната кампания, организирана от СИТИС - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, всеки предложен имот намира своето място в специализираните книжни и електронни издания на пазара на недвижими имоти.

Нашите брокери организират огледи на имота с потенциални купувачи, предварително информирани за характеристиките на конкретния имот.

След сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имота, изготвен от юрист на фирмата, същият представя наличната документация по имота на Нотариус и организира нотариалното оформяне на сделката, съгласно условията на предварителния договор.

Възнаграждението за извършване на тази услуга е в размер на 3 % /три върху сто/ от стойността на продаваемия имот.

Всеки продавач сключил договор за изключителни права за продажба на имота си със СИТИС - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ползва намаление в размер на 20% от стойността на по-горе описаното възнаграждение.