Посредничество при ПОКУПКА на недвижими имоти

Всеки брокер на Агенция за недвижими имоти "СИТИС" е завършил специализиран курс за „брокер на недвижими имоти”. Първото което получава потенциалният купувач е индивидуалното отношение на компетентен брокер.

След запознаване с изискванията относно търсения имот, Вашият брокер ще Ви информира за всички оферти, отговарящи на Вашите критерии и при интерес ще организира огледи на обектите в удобно за Вас време.

Проверката относно правния статут на имота, наличието на вещни тежести, ипотеки, възбрани и др. се извършва лично от управителя на дружеството – Борис Любенов Димитров.  

След сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имота, изготвен от юрист на фирмата, същият представя наличната документация по имота на Нотариус и организира нотариалното оформяне на сделката, съгласно условията на предварителния договор.

Възнаграждението за извършване на тази услуга е в размер на 3 % /три върху сто/ от стойността на закупения имот.

Всеки купувач, който вече е бил клиент на СИТИС - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ползва намаление в размер на 20% от стойността на по-горе описаното възнаграждение.