Посредничество при НАЕМАНЕ на недвижими имоти

Всеки брокер на Агенция за недвижими имоти "СИТИС" е завършил специализиран курс за „брокер на недвижими имоти”. Първото което получава потенциалният наемател е индивидуалното отношение на компетентен брокер.

След запознаване с изискванията относно търсения имот, Вашият брокер ще Ви информира за всички оферти, отговарящи на Вашите критерии и при интерес ще организира огледи на обектите в удобно за Вас време.

Проверката относно правния статут на имота, наличието на вещни тежести, ипотеки, възбрани и др. се извършва лично от управителя на дружеството – Борис Любенов Димитров. 

Юрист на фирмата изготвя договор за наем.

Възнаграждението за извършване на тази услуга е в размер на 50 % /петдесет върху сто/ от наема за първия месец.