УПРАВЛЕНИЕ на имоти

Всеки наемодател с липса на достатъчно свободно време за управление на имотите си може да се възползва от услугата „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ”.

Наемодателят упълномощава Агенция за недвижими имоти "СИТИС", чрез договор за управление.

След сключване на договор за наем с конкретен наемател, дружеството се задължава:

  1. да събира дължимите наеми и да ги превежда по сметка или по друг начин на наемодателя;
  2. да следи за редовното и надлежно изплащане на консумативните разходи по имота;
  3. да следи за това, как наемателят стопанисва имота;
  4. да се  грижи за отстраняване на евентуалните повреди, съгласно договора за управление;
  5. да следи за посегателство върху имота;
  6. да осигури постоянна заетост на отдавания под наем имот.

 

За тази услуга наемодателят дължи възнаграждение на СИТИС - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в размер на 60 лева от всеки месечен наем.

За въпроси - 088 9 59 05 59

или заявете услугата чрез електронната поща от тук - ЗАЯВКА